"První stupeň povodňové pohotovosti nastal v úterý na celém toku Dyje. Nad Vranovskou přehradou tam totiž napršelo během čtyřiadvaceti hodin dvacet milimetrů srážek," konstatoval dispečer. Dodal, že vodohospodáři mají nicméně moravskou Dyji pod kontrolou a výši její hladiny bezpečně regulují odpouštěním jednotlivých přehradních nádrží po celém toku.

Během úterka ovšem stoupla o půl metru hladina Moravy na středním toku ve Spytihněvi. Dorazila tam totiž se zpožděním vlna ze srážkami rozvodněné Vsetínské a Rožnovské Bečvy. K dosažení prvního stupně povodňové pohotovosti však Moravě chybějí stále více než dva výškové metry. "Vzhledem k tomu, že Bečva kulminovala v Dluhonicích u Přerova v úterý v pět hodin ráno, dosažení byť i nejmenšího stupně povodňové aktivity na řece Moravě nepředpokládáme," konstatoval Prudek.

Rozkolísané stavy hladin ostatních menších říček a potoků jsou pak na jižní Moravě podle jeho slov závislé na momentálním výskytu dešťů v té které lokalitě.