Návrh počítá s vyplácením dávek pro postižené buď formou 1000 korun v poukázkách na sociální služby a 1000 korun v hotovosti, nebo 2000 korun v hotovosti pouze pro ty, kteří by poukázky nemohli využít, protože v obci nemají dostupnou sociální péči, nebo o ně pečuje osoba blízká.

Předloha počítá s navýšením částky pro nejvíce postižené z 11 tisíc na 12 tisíc korun. Nový způsob vyplácení dávek dále předpokládá, že lidé v ústavní péči a v domech pro seniory budou moci uplatnit nárok na doplatek do životního minima, který mohou použít na financování péče. Odpovědnost za financování sociálních služeb přejde podle návrhu zákona na kraje v roce 2012.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo možnost vyplácet dávky v poukázkách proto, že dávky se často zneužívály a lidé místo, aby penězi platili sociální služby, chápali je jako přilepšení.