NOVOJIČÍNSKO - V týmu pracovalo šest profesionálních psychologů integrovaného záchranného systému, pět proškolených profesionálních hasičů a jeden duchovní, který je podle Kopaňákové velmi platným členem skupiny s oprávněním pro psychosociální pomoc.

"Hovořili s nejvíce zasaženými jednotlivci nebo rodinami, tématy byly úmrtí nejbližších a velké materiální ztráty, směřovali je ke stabilizaci jejich psychiky a obnovování jistot v sobě samých i v rodinách. Vedle toho mapovali další rodiny a jednotlivce, vyžadující psychosociální pomoc. Soupis získaných údajů předali dobrovolníkům Českého červeného kříže (ČČK) a psychologům Krizového centra (KC) v Ostravě. Psychosociální pomoc postiženým povodní dále koordinují právě ČČK a KC. Tým pracoval v obdobném složení také vloni 11. dubna při tragické srážce dvou tramvají ve Vřesině a 8. srpna při hromadném železničním neštěstí ve Studénce," uvedla Mediafaxu Kopaňáková.