NOVÝ JIČÍN - „V těchto místech je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou cisternami prostřednictvím Severomoravských vodáren a kanalizací,“ uvedla Šebáková. Kanalizační síť v oblastech postižených povodní narušena nebyla, funguje i městská čistírna odpadních vod v Novém Jičíně.

Hygienici dále zkontrolovali dvě restaurace v zátopové oblasti a zakázali jejich provoz. Povolen byl až po jejich vyčištění, dezinfekci a likvidaci zaplavených potravin. Tři restaurace v Hodslavicích, ačkoliv nebyly zaplaveny, nesmějí otevřít, dokud nebude plně fungovat vodovod.