NOVÝ JIČÍN - „Podkladem pro vyplacení dávky je podepsaná žádost o poskytnutí peněžité podpory žadatelem. Žádost obsahuje místopřísežné prohlášení žadatele, že je dohodnut na přijetí peněžité podpory se všemi osobami obývajícími poškozenou nemovitost, případně bytovou jednotku v bytovém domě na uvedeném čísle popisném a že poskytnutý příspěvek využije ve prospěch všech těchto osob. Pravdivost všech údajů garantuje starosta obce, případně jím pověřený zástupce,“ uvedla Vlčková.

Pokud žadatel není schopen prokázat svou totožnost, garantuje pravdivost jeho údajů starosta obce nebo jím pověřený zástupce. Žádost může podat pouze jeden člověk z poškozeného domu nebo bytu. Dávky budou vypláceny přímo v postižených obcích. Postižení by peníze měli dostat den poté, co vyplní žádost, první z nich ji vyplnili už v pondělí. Výplaty budou pokračovat i v dalších dnech.