Dvojice je podle Skřepka podezřelá ze spáchání trestného činu úvěrový podvod ve spolupachatelství a legalizace výnosů z trestné činnosti rovněž ve spolupachatelství.

Podezřelí měli v průběhu roku 2005 vylákat na MMR účelově vázanou dotaci 15,5 milionu korun na financování nákladů uváděného podnikatelského projektu, který měl být vyčíslen na 311 milionu korun. "Podali však nepravdivá prohlášení a zkreslené informace a tak následně přidělená dotace byla v rozporu s podmínkami pro příjemce," vysvětlil Skřepek.

V druhé polovině roku 2005 jim dotace byla přidělena a postupně v plné výši připsána na účet žadatele. Tyto peníze však byly později převedeny na jiné účty nebo vybrány v hotovosti a použity neznámo jak. "Obvinění se svým jednáním pokusili o to, aby bylo ztíženo či znemožněno zjištění majetkového prospěchu ve výši 15,5 milionu korun." doplnil Skřepek. Cílem jejich jednání pravděpodobně bylo vzbuzení dojmu, že tato finanční transakce probíhala v souladu se zákonem.

V případě odsouzení hrozí obviněným až dvanáctiletý trest.