„Děti z přípravné třídy jsme dobře připravili na vstup do první třídy základní školy. Po absolvování výchovy a výuky ve Hvězdičce jim v základních školách nehrozí následné přeřazování do praktických a speciálních škol, které se dříve označovaly jako zvláštní nebo pomocné školy. Třída Hvězdička pomohla především dětem z romských sociálně slabších rodin,“ řekl agentuře Mediafax ředitel Libereckého romského sdružení Miroslav Kotlár. Dodal, že slavnostní ukončení výuky se uskuteční v úterý v 9.00 hodin a děti dostanou osvědčení o zdárném absolvování předškolní třídy.

„Na Liberecku se dostává do speciálních a praktických škol alarmující počet až šedesáti procent romských dětí. Hlavní příčinou jsou špatné podmínky a málo podnětné prostředí v romských rodinách. Třída Hvězdička funguje již pátým rokem a alespoň zčásti napravila nepříznivou situaci,“ poukázal ředitel Miroslav Kotlár.