Hala by měla sloužit nejen třineckým hokejistům, ale počítá se rovněž s jejím využitím pro kulturní a společenské akce v příhraničním regionu Těšínského Slezska. Hala vyroste v lokalitě za autosalonem a stanicí STK Třinec na Frýdecké ulici směrem k Lesní ulici.

Investici za zhruba 700 miliónů korun, při níž mají být využity zejména soukromé a komerční finanční zdroje, zaštiťuje jako nositel projektu klub HC Oceláři Třinec. „Projekt s názvem Werk Aréna by se měl začít stavebně realizovat nejdříve na jaře příštího roku, s dobudováním se počítá o dva roky později,“ uvedl mluvčí klubu Ivo Pullmann.

Kapacita hlediště je v projektu stanovena na přibližně 5200 diváků. U nové haly se zázemím se počítá i s budováním adekvátních parkovacích ploch, chodníků a příjezdových komunikací. Celková plocha řešeného území bude podle mluvčího 44,5 tisíce metrů čtverečních, z toho 10,5 tisíce metrů činí plocha zastavěná objektem haly. „Navržená aréna má jedno podzemní a dvě plnohodnotná nadzemní podlaží. Třetí nadzemní podlaží bude mít pouze provozně-obslužný charakter. V projektu je využita výhodná svažitá konfigurace terénu. Hala je jihovýchodní stranou přístupná z úrovně prvního nadzemního podlaží, u severozápadní strany je to pak z podzemního podlaží,“ poznamenal mluvčí.