BRNO - "První stupeň nastal na Dyji v Pohradí. Od rána tam stoupla voda o dvacet centimetrů," konstatoval dispečer.

Hladina řeky Moravy stagnuje. K dosažení prvního stupně povodňové pohotovosti jí na dolním toku chybějí více než dva metry. "Na ostatních tocích v povodí Moravy a Dyje jsou tendence průtoků setrvalé až mírně klesající," doplnil Prudek.

Vyjímkou je podle jeho slov Olšava, která v Uherském Brodě navečer kvůli přívalovým dešťům v Bílých Karpatech stoupla během hodiny o půl metru. "Přesto je zde hladina bezpečně pod stavem, který znamená první stupeň pohotovosti," řekl Prudek.

Rozkolísané stavy hladin ostatních menších říček a potoků jsou na jižní Moravě podle jeho slov závislé ma momentálním výskytu dešťů v té které lokalitě.