„Na základě tohoto rozhodnutí SSHR dále pak poskytne zařízení, materiály a prostředky z pohotovostních zásob formou výpůjčky na dobu tří měsíců nebo předáním do spotřeby a trvalého využití, s výjimkou mostních provizorií, která lze poskytnout formou výpůjčky na dobu maximálně tří let,“ informovala koordinátora vztahů s veřejností SSHR Irena Široká.

SSHR je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Její hlavní rolí je koordinační úloha při plánování a zajišťování věcných zdrojů potřebných k řešení všech typů reálných bezpečnostních hrozeb pro ČR. Jedním z opatření v systému je tvorba a skladování státních hmotných rezerv.

Specifické postavení mají hmotné rezervy zajišťující ropnou bezpečnost nebo potravinovou soběstačnost státu. SSHR se mimo jiné také podílí na aktivitách ČR v humanitárních operacích v rámci OSN, NATO nebo EU a na humanitární pomoci ostatním zemím postiženým krizovou situací.