Od pátku tak objem škod narostl o 25 milionů korun a počet nahlášených případů o polovinu. Největší objem škod je nahlášen v Moravskoslezském kraji, a to za 48 milionů korun. K nejvíce postižené Moravě přibyly po víkendu i ohrožené oblasti v jižních a středních Čechách.

Všichni klienti mohou škody nahlásit na zelené nonstop lince Kooperativy 800 105 105, on-line na www.koop.cz či na libovolném obchodním místě firmy.

Kooperativa je připravena klientům postiženým záplavami vyplatit zálohy na pojistná plnění. „Naši pracovníci se pohybují v zasažených oblastech a po prohlídce škody jsou připraveni v některých případech vyplatit poškozeným zálohu. Některé rodiny jsou skutečně v tísni a potřebují, aby pojišťovna reagovala velice rychle. Naši likvidátoři pracovali také během uplynulého víkendu a podle potřeby jsme připraveni jejich počet ještě navýšit,“ uvedl člen představenstva Kooperativy Konštantín Alexejenko.

Kooperativa doporučuje pořídit fotodokumentaci škody, vypracovat seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu jejich poškození, a pokud je to možné mít k nim i účty, záruční listy a podobně. Poškozené zaplavené věci je třeba vysušit. Zaplavené věci, které nepodléhají zkáze, je třeba nechat k prohlídce pracovníkovi pojišťovny. „Elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou,“ radí Vích.

Podnikatelé navíc mají pojišťovně předat účetní evidenci zasažených věcí a účetní stavy majetku z doby bezprostředně před vznikem škody.