"Během včerejšího odpoledne a dnešního dopoledne narostl počet škod o více než tisícovku, aktuálně je v Klientskému servisu ČP nahlášeno více než 3 670 pojistných událostí, téměř 1 500 jich je z okresu Nový Jičín. Druhým nejpostiženějším okresem je Přerov s více než 450 škodami, Jeseník – 380 a Vsetín 240 pojistných událostí," uvedla pojišťovna ve své zprávě.

K pondělnímu poledni je aktuálně z Jihočeského kraje hlášeno 400 událostí, z Českých Budějovic 120, Prachatic 87, Strakonic 75, Českého Krumlova 37. Nejvíce zasaženy jsou lokality na Písecku – obytné domy v Heřmani a Protivínu a chatové oblasti v okolí Putimi. Na Strakonicku zasáhla voda nejvíce obec Vodňany a její chatovou oblast, dále Strunkovice nad Blanicí, celkem se předpovídá kolem 150 škod. Na Prachaticku jsou nejvíce zasaženy Předslavice a Husinec, Česká pojišťovna má v této oblasti odhadem zhruba 300 postižených klientů. Na Českobudějovicku a Českokrumlovsku zasáhly povodně hlavně chatové oblasti na březích řek a sklepy obytných domů, v celkovém úhrnu asi 400 událostí.

Záplavy na jihu Čech se nejvíce podobají klasickým, kdy se vodní toky vzednou kvůli dlouhotrvajícím a intenzivním srážkám. Naopak na Moravě měly povodně zvláštní průběh a způsobily je přívalové deště. Zatopeny tak byly i objekty, které nemají v blízkosti žádný vodní tok. "I proto se naši pracovníci v terénu setkávají s mnoha případy špatně pojištěných nebo vůbec nepojištěných majitelů nemovitostí, kteří riziko záplav podcenili a po roce 1997, kdy je zasáhla stoletá voda, se domnívali, že další povodňová kalamita přijde za dalších 50 nebo dokonce 100 let," uvedla pojišťovna ve své zprávě.

Z ostatních regionů voda zasáhla část Plzeňského kraje - konkrétně na Klatovsku se po lokální průtrži mračen rozvodnila a vylila ze svého koryta řeka Úhlava, počet zdejších škod se odhaduje na 300. V současné době hladina Úhlavy v postižené oblasti klesá, pokud se nezmění počasí, neočekává se větší nárůst škod. Zatím jich je nahlášeno 120, nejvíce (70) právě z Klatovska. V ostatních částech republiky jsou újmy klientů naštěstí málo četné a ne tolik závažné.

Pojišťovna kvůli záplavám posílila tým operátorů svého Kontaktního centra. Předtím, než lidé zavolají na linku České pojišťovny 841 114 114, by si měli připravit všechny důležité údaje, především číslo pojistné smlouvy. Pokud ji odnesla voda, stačí nadiktovat jméno a rodné číslo. K základním informacím také patří stručné shrnutí škody, k níž došlo, odhad jejího rozsahu a telefonní číslo na kompetentní osobu, s níž může ČP událost řešit. V případě, že se dům stal kvůli živelní události neobyvatelný, je třeba uvést adresu, kde bude vytopený majitel přechodně k zastižení.

„Zničené nebo poškozené věci musí být vyfotografovány, jakmile to situace umožní. Čím více fotografií, tím lépe. Aby se předešlo hromadění dalších pojistných událostí, měl by postižený začít ihned poté s úklidem a nezbytnými opravami,“ uvedl mluvčí ČP Václav Bálek. Upozornil také na to, že škody na automobilech kryje jakékoli havarijní pojištění. Likvidátoři České pojišťovny doporučují majitelům postižených vozů zaplavené auto rozhodně nestartovat, naopak kvůli bezpečnosti a eliminaci případných následných škod raději odpojit autobaterii. Škodu pak neprodleně nahlásit Klientskému servisu, a pokud by vůz kdekoliv překážel, odtáhnout ho do bezpečí. „Jestliže automobil zaplavila voda na úroveň palubní desky, bude škoda posuzována jako totální,“ dodal Bálek.