„Již v sobotu jsem oslovila hejtmany dotčených krajů, jaké by měli konkrétní požadavky na možnou pomoc, která by byla v našich silách. Čekáme na jejich vyjádření a podle toho zareagujeme, můžeme např. uspořádat sbírku čistého šatstva, hygienických a čisticích prostředků,“ uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová (ČSSD). Dodala, že se nebrání ani poskytnutí dalších finančních prostředků z rozpočtu kraje.

„Věřím, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“ prohlásil radní Plzeňského kraje pro oblasti životního prostředí a zemědělství Petr Smutný ve chvíli, kdy členům Rady PK předložil návrh o poskytnutí daru jako projevu solidarity s postiženými kraji.

Povodně se nevyhnuly ani Plzeňskému kraji. V noci na neděli spadlo velké množství srážek v okolí Janovic, na řece Úhlavě v Tajanově a na říčce Ostružná v Kolinci byl vyhlášen třetí povodňový stupeň, v pondělí se již situace na obou dvou tocích zklidňuje. "Nicméně lze očekávat v případě intenzivnějších srážek opět možné zvednutí vodní hladiny na řece Úhlavě. Materiální škody se v našem kraji upřesňují, voda postupně odtéká," informoval Smutný.

Podle aktuálního stavu z pondělí z 11.00 byl v Plzeňském kraji ve Štěnovicích zaznamenán pokles vodní hladiny na 248 centimetrů, přesto zde přetrvává druhý stupeň. V Tajanově je stav 232 centimetrů a první povodňový stupeň. Ten je i v Kolinci na řece Ostružné, kde situace je stabilní a výška vodní hladiny je 67 centimetrů.