Zpráva o rozsahu škod na pozemních komunikacích ve správě ŘSD ze dne 29. června 2009.

Správa Praha

Silnice R10 - pravá strana km 26 devastace odvodnění, odhad škody 2,5 mil.Kč.

Správa České Budějovice

Silnice I/4 - na dvou místech podemletí poloviny vozovky a odplavení opěrné zdi v úseku Vimperk - Čkyně okres Prachatice. Průjezdné pouze pro osobní dopravu, v místech poruch pouze v jednom jízdním pruhu.

Správa Brno

D1 km 307 - 310 - částečně podemletý most v km 307, dále poškozená kanalizace, odvodňovací žlaby, zničené oplocení. Odhad nákladů 15 milionů korun. Objekt je v předčasném užívání, způsob úhrady nákladů bude upřesněn. Provoz není ohrožen.

Správa Olomouc
Ke škodám došlo na silnici I/35 Teplice nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou. Poškozeny byly příkopy, krajnice, propusty, mosty, svahy, konstrukce vozovky a svodidla. Předpokládaný náklad na odstranění 23 milionů korun.
Silnice I/47 Hranice - Bělotín - k poškození došlo na krajnicích, příkopech, mostech, svazích, žlabech odvodnění a zárubních zdí. Odhad nákladů 6,7 milionu korun.
Silnice I/60 - poškozené krajnice, zdevastované příkopy, narušena konstrukce mostů, opěrné zdi, předběžný odhad 14,5 milionu korun.
Silnice I/44 - poškozené krajnice, zdevastované příkopy, narušené opěrné zdi, předběžný odhad 6,1 milionu korun.

Správa Zlín
Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm - státní hranice, škody upřesňují pracovníci Správy v terénu, předpokládá se 20 - 25 milionů korun.

Správa Ostrava
Odhad škod je aproximativní. Většina objektů je zanesena bahnem a průtok vody je u některých objektů ještě značný.

I/57
V úseku Nový Jičín - Hodslavice už voda opadla a čísla jsou přesnější.

V úseku Nový Jičín - Hodslavice -hr.kraje 94,3 - 104,2
Nový most 57-044 /bude stržen/.
Celková oprava mostu 57-043
Cca 20 ks propustů
Opěrné zdi v délce cca 750 metrů
Vozovka cca 80 000m2
Opravy podemleté vozovky, čistění silničních příkop
Svodidla
Odhad nákladů: 300 milionů korun.