Škody na obecním a soukromém majetku se odhadují v milionových částkách.

"Teprve po opadnutí vody bude možné všechny škody monitorovat a spočítat. Škody na obecním majetku se budou týkat zejména komunikací, vodních toků, zničené je nově vybudované hřiště v ulici Primátorská. Vysoké budou náklady na čištění komunikací a koryt vodních toků, čištění kanalizace, odstraňování strhaných břehů a svahů u komunikací a podobně. Čistírna odpadních vod je z důvodu průtoku vody odstavena, stejně jako vodní zdroj Fefry. Prachatice jsou v současné době zásobovány vodou z Římova. Stále přetrvává vysoká hladina vody na přítoku Fefrovského potoka, která přináší problémy pod viaduktem na silnici III. třídy č. 143 směrem na Český Krumlov, která je stále z bezpečnostních důvodů uzavřena. Komunikace na Volary je průjezdná, v ulici Mlýnská je sice voda v korytě potoka, nicméně je poškozena komunikace a je zde zákaz vjezdu," vysvětlila situaci v Prachaticích Štěrbová.

Stále zasedá povodňová komise, která situaci monitoruje, vyhodnocuje, povolává na pomoc techniku k zajištění průtoku vody, čištění česlí a komunikací. "V případě potřeby pomoci při řešení situace vyvolané povodní mohou občané kontaktovat městskou policii na bezplatné lince 156, která informace předá povodňové komisi," dodala Štěrbová.

V současné době je vyhlášena sbírka Českého červeného kříže. Na pracovišti v Prachaticích v ulici Zlatá stezka 145 je možné v době od 8,00 do 16,00 hodin odevzdat vše kromě ošacení, od 16,00 hodin je možné pracovníky kontaktovat na telefonu 388 312 313 a 602 144 264 nebo na e-mailové adrese prachatice@cervenykriz.eu.

"Pro potřeby občanů jsou připraveny vysoušeče, které jsou k dispozici na Městské správě domů a bytů Prachatice s.r.o., kontaktní osoba je pan Vejvoda a pan Matoušek, tel. 724 315 990, 602 181 460," doplnila Štěrbová.

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Prachaticích zajistil nepřetržitou službu pro potřeby povodní zasažených občanů, rodin s dětmi, je možné kontaktovat tel. 722 128 652. Nejvíce postiženým občanům je připraven pomoci mimořádnou okamžitou pomocí na mobilním telefon 728 486 965, Ivana Voráčková, pevná linka je 388 607 268, Ivana Kubičková.