Stavba hráze na pravém břehu řeky a stabilizačního prahu začne 1. července. Protože v místě plánované stavby rostou stromy, budou muset být vykáceny, po skončení stavebních prací budou vysazeny nové. Vykáceno bude zhruba 40 vzrostlých jasanů, olší, lip a javorů.

„Odstranění stromů včetně jejich kořenových balů je nezbytné, protože musíme odtěžit velmi narušené zemní těleso hráze včetně opevnění břehu. Tyto práce by kořeny stromů nevratně poškodily,“ upozornil na nutnost vykácení stromů obchodní a personální ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Kácení povolil odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově. Podmínkou je, že kácení proběhne až těsně před začátkem stavby, nejdříve však 1. července 2009.