„Iniciativa vzešla z našeho ranního krizového štábu, kde byl přítomen i hejtman,“ řekl Procházka. „Jako hlavní důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí vidím to, že je vodou zasaženo mnoho obcí a také další nepříznivou předpověď počasí,“ dodal starosta. Podle jeho slov nad určitými omezeními tohoto režimu vysoce převažuje skutečnost, že do odstraňování následků povodní výrazně vstoupil stát.

Procházka v sobotu projel všechny obce na Jesenicku dotčené povodněmi, v některých lokalitách opět silně pršelo. „V devět hodin večer se opět sejde náš krizový štáb,“ řekl starosta. Poznamenal, že v období večerního relativního klidu je nezbytné, aby si záchranáři odpočinuli a nabrali nových sil.

Stav nebezpečí by měl na Jesenicku trvat do úterý 30. června. Za příznivých podmínek by mohl být zkrácen, v opačném případě se prodlouží.