Bývalá vychovatelka z dětského domova Radmila Slavíková-Ĺubová u soudu uvedla, že v dětském domově pracovala osm let, výpověď dala poté, co kvůli studiu na univerzitě potřebovala praxi v mateřské škole. Řekla, že se na výzvu moravskoslezského krajského úřadu obrátila anonymně na úřad s upozorněním na poměry v domově, kde pes zástupce ředitele opakovaně pokousal děti. Poškozený Pokorný se jednání neúčastnil, přítomna byla pouze jeho advokátka., která se v průběhu líčení i vzhledem k předchozí mediální kampani odmítla vyjádřit.

Ĺubová i její manžel byli podle výpovědi obžalované s dětmi v kontaktu i soukromě, mnohé si manželé brali domů například na víkend, proto si s nimi vytvořili dobrý vztah. Když se média začala zajímat o události v domově poté, co pes zástupce ředitele zranil jednu z dívek z dětského domova v obličeji natolik, že musela být umístěna na plastické chirurgii v Brně, Ĺubová vypověděla médiím své zkušenosti s dalším chlapcem z domova, který se jí svěřil, že ho Pokorného ohař také pokousal.

Vypověděla dále, jak ji jeden z chlapců vyprávěl, že ho zástupce ředitele několikrát bil, až se hoch jednou pomočil, což pro něj byl stresující zážitek. Sama byla svědkem chvíle, kdy pes šel po chodbě proti malému dítěti, které před ním ze strachu couvalo, a přítomný zástupce ředitele nijak nezasáhl. Ĺubová se proto obrátila na některé instituce zabývající se týráním dětí. Tam se mimo jiné dověděla, že je zákonnou povinností každého občana ohlásit podezření o týrání. Protože na základě jejího upozornění krajský úřad podle jejích slov pro děti nic neudělal, pouze poskytl její dopis ředitelce domova, kontaktovala například ombudsmana a Fond ohrožených dětí. Uvedla, že v té souvislosti vůbec nerozumí tomu, jak může být její anonymní podání na krajský úřad, ke kterému byli pracovníci dětského domova vyzváni, součástí obžaloby.

Jednání bude ve středu pokračovat výslechem obžalovaného Miroslava Ĺuby, soudkyně uvedla, že termín dalšího líčení nařídí až po poradě s advokáty. "Předpokládám, že případ bude vzhledem k náročnosti dokazování trvat možná i půl roku," řekla soudkyně.

"Při výslechu jsem si stála za svým, pro mě jsou důležité hlavně děti. Nemohla jsem postupovat jinak," řekla po výslechu Radmila Ĺubová.