Obžalovaný Jalůvka se odvoláním domáhá zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Namítá, že soud vycházel z neprocesních, nepoužitelných důkazů, jeho skutková zjištění zůstala neúplná a nejasná. Protestuje proti nezákonnému důkazu výpovědi poškozeného německého obchodníka, který je navíc nevěrohodná osoba s kriminální minulostí.

Nováková se odvoláním domáhá zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Případně navrhuje, aby ji sám odvolací soud zprostil, nebo v případě, že by dospěl k závěru o vině, uložení výrazně mírnější trest. Její vina nebyla spolehlivě prokázaná, přičemž obžalovaná poukazuje na rozpory ve výpovědích svědků.

Podle závěrů soudu prvního stupně se měli Jalůvka a Nováková činu dopustit na přelomu dubna a května 1994. Odjeli na Slovensko, kde si chtěli najmout k vraždě dva muže, kteří to ovšem odmítli. Proto kontaktovali na Němcovu likvidaci třetího muže, který věc domluvil s dalšími dvěma Slováky. Ti pak 14. května v katastru obce Báb v okrese Nitra při jízdě autem německého obchodníka napadli. Jeden z mužů přehodil přes krk Němce provaz na vázání slámy a začal jej škrtit. Řidič se snažil obchodníka bodnout šroubovákem. Oba svého jednání zanechali, neboť napadený německy křičel, že jej již okradli, co tedy po něm ještě chtějí. Slíbil jim peníze, když jej nechají naživu. Aby se nepřišlo na to, že Němce neusmrtili, schovali jej na jednom statku. Muž jim vydal osobní věci ze žlutého kovu, hodinky, doklady a další dokumenty, které pak předali Jalůvkovi a Novákové na potvrzení toho, že je mrtev. Obchodníkovi se poté podařilo vrátit zpět do Německa na cizí na průkaz totožnosti. Pak se Jalůvka a Nováková ve spolupráci s jedním z vykonavatelů pokusili vybrat na pomocí padělané plné moci pět milionů korun, kterou měl Němec uloženou na termínovaném vkladu ve Zlíně. To se jim nepodařilo, neboť nyní již pravomocně zproštěná Jaromíra Šádková (54) v tu dobu s touto částkou naložila jinak.

Případ je spojován s kauzou krácení daní a vyhýbání se daňovým povinnostem při obchodu s lehkými topnými oleji. Z pokusu o vraždu byla totiž obviněna také Šmédková, které sice nebyl pokus o vraždu prokázán, jež je ale již ve výkonu sedmiletého trestu za krácení daní a poplatků spojených s nákupem lehkých topných olejů. Neúspěšní útočníci byli na Slovensku odsouzeni za trestný čin pokusu o vraždu. Obchodník byl v Německu odsouzen za zpronevěru.