Příčinou je podle jejich vyjádření ekonomická krize a zejména investiční prostředky ve výši asi 100 milionů korun, které by musely být na pořádání akce vynaloženy. Proti návrhu se postavili především občanští a sociální demokraté.

Evropské hlavní město kultury je projekt EU, který si klade za cíl přiblížit bohatství a rozmanitost evropského kulturního dědictví. Od roku 2007 je udělováno vždy dvěma městům na jeden rok. V roce 2000 obdržela titul spolu s dalšími osmi městy i Praha. V roce 2015 připadne pořádání kulturních akcí spojené s tímto oceněním jednomu z měst v České republice a Belgii.