"Naši učitelé základních uměleckých škol, tak zjistí jak například probíhá výuka v jiných státech," doplnila Kousalíková.

Pražští radní proto na svém úterním zasedání rozhodli, že město věnuje částku 50 tisíc korun Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, která konferenci European Piano Teachers Association (EPTA) pořádá. Peníze půjdou na organizaci přednášek, koncertů a soutěží žáků a učitelů," vysvětlila Kousalíková.

Dále náměstkyně informovala o tom, že společnost již získala na organizaci konference 170 tisíc korun z kultury. „Díky těmto penězům budou moci organizátoři věnovat zvláštní pozornost vzdělávání českých učitelů základních uměleckých škol prostřednictvím paralelního programu v češtině. Učitelé ZUŠ budou mít také možnost pozvat významné zahraniční pedagogy a umělce – účastníky konference na jednotlivé pražské ZUŠ a vyslechnout jejich přednášku, koncert, či uspořádat master class s žáky ZUŠ,“ doplnila Kousalíková.

EPTA je nejvýznamnější světovou organizací pianistů, má zastoupení v 37 zemích Evropy a spolupracuje s podobnými organizacemi všech kontinentů. Jejím záměrem je zvyšovat odbornou úroveň vyučování klavíru na všech stupních, organizovat klavírní soutěže, vydávat klavírní literaturu a sdružovat pianisty všech zemí. Hlavním tématem pražské konference, která se koná ve dnech 28. června až 1. července, bude Bohuslav Martinů a česká hudba.