Na dubnovém setkání klubů PFS v Edenu na 45 zástupců jednotlivých mužstev (z celkových 55) odhlasovalo svolání mimořádné valné hromady. Prvním bodem jednání měla být volba delegátů na volební valnou hromadu Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS). Druhým mělo být schválení termínu volební valné hromady PFS do 31. srpna letošního roku.

Slavia zaslala podnět ke svolání mimořádné valné hromady 16. dubna, Pražský fotbalový svaz ale na svých webových stránkách uvedl, že tento podnět nevnímá jako právoplatný. Podnět prý není v souladu se stanovami ČMFS a Statutem PFS. V květnu proto nadpoloviční většina fotbalových oddílů a klubů sídlících a vyvíjejících činnost na území hlavního města Prahy zaslala PFS dopis, v němž žádala v souladu se Stanovami ČMFS a Statutem PFS o svolání valné hromady PFS.

Svaz však na žádost odpověděl negativně. "Výkonný výbor PFS nesvolává valnou hromadu, jak bylo navrhováno v dopise podepsaném kluby Slavia Praha a Meteor Praha. K datu zasedání VV PFS z 61 doručených žádostí o svolání druhé mimořádné valné hromady PFS bylo kluby sdruženými v PFS vzato osm takovýchto žádostí zpět. Z celkového počtu 109 klubů sdružených v PFS požaduje tedy svolání 53 celků, což není nadpoloviční většina, jak požaduje příslušné ustanovení Statutu PFS," stojí v prohlášení PFS.

Slavia nechala celou kauzu prošetřit Odvolací a revizní komisí PFS (ORK PFS). I její odpověď ale byla negativní. „Když jsme žádali vedení Pražského fotbalového svazu, aby nám oznámilo, jaké kluby vzaly svoji žádost zpět, tak nám to odmítlo sdělit. Požádali jsme tedy Odvolací a revizní komisi PFS, aby to prošetřila, a ta nám sdělila, že k tomu nedostala žádné podklady, protože jí je výkonný výbor PFS odmítl vydat. Bohužel demokratické principy, které by měly být v rámci svazu uplatňovány, uplatňovány nejsou,“ prohlásil generální ředitel Slavie Petr Doležal, podle něhož celá kauza jednoznačně souvisí s nadcházející volební valnou hromadou ČMFS.

Ta je na programu 27. června.