Informoval o tom člen senátu Vrchního soudu v Olomouci Petr Angyalossy. „Stupeň společenské nebezpečnosti mladistvého je vysoký a udělený trest je přiměřený,“ řekl soudce. Podle něj nemůže obstát ani námitka, že chce studovat vysokou školu. „Pokud má o studium vážný zájem, tak se mu po splnění roční zkušební doby trest zahladí a bude se na něj pohlížet jako na bezúhonného,“ vysvětlil Angyalossy.

Vrchní soud dále posoudil Mášovo zproštění viny jako předčasné, zrušil věc a vrátil ji krajskému soudu. Podle Angyalossyho krajský soud nedostatečně provedl dokazování, které mělo vést k potvrzení či vyvrácení Mášova spolupachatelství. Přinejmenším pak měl vyslechnout prodavačku cigaret, jíž Máša nabízel padělek.

Státní zástupce se svým odvoláním zaměřil pouze do zprošťující části týkající se Máši. Domáhal se zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Namítal, že proti Mášovi je shromážděno dostatek důkazů, které ho usvědčují z udávání padělků, přinejmenším však z pořízení si falešných bankovek.

Obžalovaný mladistvý se svým odvoláním zaměřeným jen do výroku o trestu domáhal zrušení trestního opatření. Navrhoval, aby soud podmíněně upustil od uložení trestního opatření. Vytýkal soudu, že nedostatečně zhodnotil osobu mladistvého, jeho mentální nezralost, doznání, omluvu, upřímnou lítost a dosud bezproblémový život. Poukazoval na to, že by chtěl studovat na vysoké škole, kde je podmínkou bezúhonnost.

Podle závěrů soudu prvního stupně se měl obžalovaný mladistvý dopustit provinění tím, že od ledna do února 2007 v Brně vytiskl na multifunkční tiskárně nejméně 25 pětisetkorunových a tisícikorunových bankovek. Ty vystřihl, slepil, doplnil o stříbrný proužek a vodoznak. Nejméně devět pětisetkorunových padělků a jeden tisícikorunový pak předal nezletilému chlapci a dalších 13 padělaných pětistovek a jednu tisícovku předal již pravomocně odsouzenému spoluobžalovanému mladistvému, který si o tyto padělky sám řekl.

Naproti tomu krajský soud Mášu zprostil obžaloby z toho, že měl sám přijít za spoluobžalovaným mladistvým, chtít po něm padělané bankovky a pokoušet se je udávat na různých místech Brna.