V případě nepříznivého počasí se vystoupení přesune do Městského domu kultury Elektra.

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky je velký dechový orchestr, který již více než 60 let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky.

Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráže a Policie České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců. Orchestr je také významným kulturním reprezentantem Policie České republiky a zároveň plní veškeré služební úkoly vyplývající z tohoto postavení. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky dosud hostovala v šestnácti státech Evropy, Mongolsku, Japonsku a USA, kde v roce 2002 měla samostatný koncert ve slavné Carnegie Hall.