Zboží směřovalo v kontejnerové zásilce z Číny přes německý Hamburk do Maďarska, kde mělo skončit na pultech obchodníků. Celníkům se nezdálo dostatečně kvalitní a vzhledem k jeho původu pojali podezření, že se jedná o padělky. "Všech 688 kartonů s 16512 páry plastových bot bylo zajištěno," vysvětlil Staněk. Ten také doplnil, že pokud by tyto falzifikáty byly prodány na evropském trhu, vznikla by majiteli ochranné známky škoda 16,5 milionu korun.

Nejednalo se však o první případ, kdy celníci podobnou zásilku na překladišti v pražské Uhříněvsi odhalili. Ve čtvrtek 11. června totiž zajistili 12 851 podobných padělků obuvi, které byly ukryty za kartony s neznačkovým zbožím v zadní části kontejneru, který rovněž směroval z Číny do Maďarska.