Prager podle obžaloby zpronevěřoval peníze od dubna 1999 do října 2007 tak, že v šesti případech bezhotovostně postupně převedl, a to případně i přesunem přes jiný účet, části celkové sumy na účet v Československé obchodní bance. Z něj je pak postupně vybíral. Škodu jím způsobenou za Pragera poškozeným po zjištění uhradila banka ze svých zdrojů.

Prager údajně také majitelům napadených účtů zasílal upravené, tedy falšované výpisy. Na vše se mělo přijít tak, že jeden z poškozených po kontrole rozporoval údaje ve výpisu uvedené.