Akt začal ráno bohoslužbou, kterou celebroval generální vikář Královéhradecké diecéze Msgre. Josef Socha. Poté předal ředitel Památníku Lidice ocenění sestrám Marii a Jarmile Šťulíkovým, které jako děti tuto tragédii přežily a spolupracovníkům Památníku a dalším osobám, které se zasloužily o jeho rozvoj. V deset hodin položili k památníku věnce zástupci sněmovny i Senátu, české vlády, Armády ČR, Pardubického kraje, okolních obcí a velvyslanectví Slovenska, Polska, Ruska, Německa a Egypta.

Pietní akt zakončil seskok armádních parašutistů.