Nejvyšší tresty dostal čtyřicetiletý Zbyněk Hřib, který má pobývat 7,5 roku ve věznici s ostrahou, dále pak devětatřicetiletý Milan Zpěvák, který má pětiletý trest.

Podle skutkových závěrů soudu prvního stupně se měli trestné činnosti obžalovaní Hřib a Zpěvák dopustit jako obchodní zástupci čtyř různých stavebních spořitelen. Po dohodě s dalšími osobami a spoluobžalovanými v období od října 2002 do října 2004 na různých místech České republiky v 65 případech sepsali žádosti o poskytnutí úvěru či meziúvěru ze stavebního spoření. K těmto žádostem se souhlasem a vědomím spoluobžalovaných opatřovali různé zfalšované podklady (potvrzení o příjmu, ručitelské závazky, smlouvy o převodech nemovitostí), aby vylepšili úvěrové podmínky neodpovídající zákaznické bonity žadatelů. Tím docílili toho, že se spoluobžalovanými, ale i dalšími 24 již pravomocně odsouzenými byly uzavřeny úvěrové smlouvy a poskytnuty úvěry v různé výši. Tak způsobili stavebním spořitelnám obžalovaný Hřib škodu 16 336 000 korun, Zpěvák 9 835 000 korun, Ivo Adamčík 633 tisíc korun, Tomáš Achilles 111 tisíc korun, Rostislav Antl 1 800 000 korun, Bohumil Crla 205 tisíc korun, Stanislav a Iva Kratochvílovi po 111 tisících korunách, Bronislava Mihalíková 625 tisíc korun a Jana Zálešáková škodu ve stejné výši.

Státní zástupce se svým odvoláním podaným v neprospěch Hřiba a Zpěváka domáhá posouzení jejich jednání nikoli jako pomocníků, ale ve všech bodech jako spolupachatelů. Požaduje pro ně tedy i vyšší tresty. Hřib požaduje zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Zpěvák chce rovněž zrušit rozsudek a namítá, že byl sám podveden spoluobžalovaným Hřibem.

Zrušení rozsudku požaduje i dalších osm obžalovaných. Modrá pyramida pak navrhuje, aby jí odvolací soud přiřkl náhradu ve výši 1 985 615 korun.