Mošnová v roce 2000 na Semilsku za účasti Voltra, který jednání inicioval, uzavřeli s Telekomunikační projekční společností mandátní smlouvu, z níž nebylo zřejmé, jak má být provedena fakturace zpracování několika set smluv o věcném břemenu. Ve smlouvě upravili bod pojednávající o fakturaci ve svůj prospěch a následně zaslali firmě fakturu na částku téměř 1,2 milionu korun místo skutečně dohodnuté částky 45 tisíc korun. Společnost peníze pro neoprávněnost nevyplatila.

S další společností v roce 2001 v Brně Mošnová uzavřela s jinou společností smlouvu o bezúplatném vyplácení záloh jednotlivým vlastníkům pozemků na Semilsku, kteří uzavřeli smlouvu o zřízení věcného břemene s Českými radiokomunikacemi z důvodů položení optického kabelu. Zmíněné subdodavatelské společnosti neoprávněně vyfakturovali celkem 290 tisíc korun, které si ponechali a nevynaložili je na stanovený účel. Na úkor vlastníků nemovitostí dotčených projektem se obohatili o 240 tisíc korun.

V prosinci 2002 pak po domluvě bez souhlasu vlastníků pozemků vyfakturovali Českým radiokomunikacím za provedení právních služeb neoprávněně finanční částku v celkové výši 7,5 milionu korun, které měly být poskytnuty v souvislosti s projednáváním a uzavřením dohod na zřízení věcného břemene. V lednu 2003 po předchozí dohodě též bez souhlasu vlastníků pozemků pak neoprávněně vyfakturovali za účelem vylákání finančních prostředků od Českých radiokomunikací úroky z prodlení v celkové výši 1,2 milionu korun, a to z důvodů neuhrazení shora specifikovaných faktur ze dne 17. 12. 2002, přičemž svým jednáním chtěli získat finanční částku v celkové výši 8,7 milionu korun. Ani v těchto dvou případech peníze nezískali.

V průběhu roku 2003 pak, přestože věděli, že Mošnová není oprávněna zastupovat České radiokomunikace, ještě vylákali desetitisíce korun na vlastnících nemovitostí dotčených pokládkou optického kabelu a dalších 1,5 milionu se pokusili vylákat. Od Českých radiokomunikací se pokusili neoprávněně získat přes tři miliony korun.

Podvodným vylákáním celkem 266 tisíc korun, pokusem vylákat téměř 14,5 milionu korun a přípravou na pokus vylákat dalších 310 tisíc korun podle soudu spáchali trestné činy podvodu, pokusu o podvod a jeho přípravy. Za to hradecký krajský soud Jiřině Mošnové a Pavlu Voltrovi uložil každému nepodmíněný osmiletý trest ve věznici s dozorem. Musí také nahradit způsobenou škodu. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupkyně si ponechali zákonnou lhůtu.