V kauze hrál roli i další známý podnikatel Milan Šimonovský, kterého krajský soud z trestného činu podvodu osvobodil. Dvaapadesátiletý Šimonovský byl zproštěn viny za čin, v němž státní zástupce spatřoval podvod za 30,4 milionu korun.

Zubík, známý mimo jiné jako sponzor vsetínského hokeje, byl odsouzen za činy, které se staly ve Vsetíně a na dalších místech Moravy. Ostravský soud jej zprostil viny z dalších dvou činů v hodnotě 300 milionů, což tedy v souhrnu představuje jednu miliardu korun. Zubík, jemuž soud udělil kromě odnětí svobody do věznice s ostrahou i desítiletý zákaz činnosti, se odvoláním domáhal zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Namítal, že skutkový děj nebyl dostatečně objasněn a tvrdil, že jím navrhované důkazy byly soudem paušálně zamítány, čímž bylo zkráceno jeho právo obhajoby, kterou tak nemohl uplatnit. Soudu vytýkal, že jednostranně hodnotil veškeré důkazy pouze v jeho neprospěch.