Spor mezi tajemníkem a radnicí začal v květnu loňského roku, kdy si Janhuba vzal tři dny dovolené a starosta mu ji zpětně neuznal a označil ji za neomluvenou absenci. Starosta Zábřehu Zdeněk Kolář (ODS) tvrdí, že bylo obvyklé, že dovolenou dopředu ústně schvaloval, což tajemník nesplnil. Tajemník naopak uvedl, že žádanky o dovolenou byly běžně uložené v podpisové knize, a nikdo nepočítal s tím, že je starosta nepodepíše.

"Žalovaný o dovolenou řádně požádal a zaměstnavatel měl minimálně po první absenci možnost sdělit svému zaměstnanci, že pochybil," řekl soudce v odůvodnění rozsudku. Podle něj takové pochybení není možné považovat za závažné porušení kázně a nemůže být důvodem k výpovědi.

"Jak budu postupovat dál, se uvidí, až se poradím se svým právníkem," řekl po vynesení rozsudku Janhuba s tím, že pokud bude po městu požadovat ušlou mzdu, pak to půjde soudní cestou. Starostu města se agentuře Mediafax zatím nepodařilo zastihnout. Obě strany mají 15 dní na odvolání.