Koncert sdružení Kvinterna s hosty Petrem Wagnerem, který hraje na violu da gamba, a Syřanem Marwanem Al-Solaimanem hrajícím na arabskou floutnu začne v 19 hodin. "Koncert česko-syrského hudebního sdružení je inspirován písněmi středověkého Španělska, kde multikulturní prostředí umožňovalo po několik století poklidné prolínání vlivů křesťansko-židovsko-arabských, jež se otiskly též do umění této země. Program tvořený z písní křesťanských poutníků, sefardských Židů i španělských Arabů představí nejen specifika etnických hudebních proudů, ale i jejich vzájemné ovlivňování a splývání," uvedla Janečková.

Hudba a poezie středověké Andaluzie představují vrchol arabského klasického umění v Evropě vůbec. V arabském světě se říká, že muzikant, který se nezabýval andaluskou hudbou, není hotovým hudebníkem.

Bystřické zámecké slavnosti budou pokračovat ještě dalším programem v neděli, kdy bude patřit zámek rytmům argentinského tanga, a ve čtvrtek 25. června festival zakončí barokní koncert.