Čtyřiačtyřicetiletého Zubíka, známého mimo jiné jako sponzora vsetínského hokeje, odsoudil ostravský krajský soud 8. dubna 2008 za šest skutků z konce devadesátých let. Staly se ve Vsetíně a na dalších místech Moravy a Zubík se jimi měl obohatit o 700 milionů korun. Soud jej zprostil viny z dalších dvou činů v hodnotě 300 milionů, což tedy v souhrnu představuje miliardu korun. Dvaapadesátiletý Šimonovský byl zproštěn viny za čin, v němž státní zástupce spatřoval podvod ve výši 30,4 milionu korun.

Státní zástupce se svým odvoláním podaným v neprospěch obou obžalovaných domáhá ve zproštěných bodech a v bodě 5 zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Namítá, že ve vztahu k těmto bodům se soud nevypořádal řádně s veškerými důležitými důkazy a kvůli tomu dospěl k nesprávným závěrům. Ve zbývajících bodech v případě obžalovaného Zubíka navrhuje uložit shodný trest jako v napadeném rozsudku.

Zubík, jemuž soud udělil kromě odnětí svobody do věznice s ostrahou i desítiletý zákaz činnosti, se odvoláním domáhá zrušení rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Namítá, že skutkový děj nebyl dostatečně objasněn a poukazuje na to, že jím navrhované důkazy byly soudem paušálně zamítány, čímž bylo zkráceno jeho právo obhajoby, kterou tak nemohl uplatnit. Soudu vytýká, že jednostranně hodnotil veškeré důkazy pouze v jeho neprospěch.