"Jedná se o poslední dodávku z 36 sanitních vozů objednaných v roce 2006," upřesnila Janečková. Pro středočeskou záchranku je dodala firma Sicar. "Nové sanitky zahájí svůj provoz na výjezdových stanovištích v Kladně, Roztokách u Křivoklátu, Mělníce, Mladé Boleslavi, Zruči nad Sázavou, Říčanech, Hořovicích a v Příbrami, kde budou tyto sanity dvě," vypočetla mluvčí.

"Sanitní vozy budou nyní vybaveny GPS navigací a zdravotnickým vybavením a během jednoho až dvou týdnů od slavnostního předání budou uvedeny do provozu," dodala Janečková.

Sanitky, která každá má bez vybavení hodnotu dva a čtvrt miliónu korun, byly uhrazeny z fondu střediska záchranné služby Středočeského kraje. "Ten je ze 70% tvořen příspěvky kraje," podotkla mluvčí.

Od roku 2003, kdy vzniklo Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, záchranná služba uvedla do provozu celkem 60 nových sanitních vozů. "Tehdy bylo průměrné stáří všech našich vozů 11 let, modernizací jsme však dosáhli průměrného stáří 3,5 roku," pochlubila se mluvčí. V současné době má středočeská záchranka k dispozici více než 80 sanitních vozů, včetně záložních, pro téměř 60 posádek na 34 výjezdových stanovištích v celém kraji.

„Jeden sanitní vůz ve Středočeském kraji najede průměrně 50 tisíc kilometrů za rok, přičemž takzvaná zdravá hranice životnosti vozidel je 250 tisíc najetých km," zmínil na slavnostním předání ředitel Houdek. Nejpozději by tak sanitky měly být vyměňovány nejpozději do pěti let od uvedení dom provozu.

Jenom v roce 2008 záchranáři vyjeli celkem k více jak 85 tisícům případů, což znamená průměrně 234 výjezdy denně k pacientům ve Středočeském kraji.