Místnosti se štukovou výzdobou a malbami, nechala správa zámku nově vybavit mobiliářem. „Zpřístupnili jsme horní velký sál, kde chceme pořádat koncerty a divadelní představení, překrásná a zdobená lovecká jídelna a pokoj Jana Zrinského ze Serynu, synovce posledních Rožmberků, včetně jeho postele,“ řekl Troup.

Rekonstrukce čtyř místnostní, na kterých odborníci pracovali přes osm let, přišla na 30 milionů korun. Dělníci a restaurátoři budou v části zámku pracovat i přes hlavní turistickou sezónu a návštěvníci se budou moct na jejich práci podívat. „Jde o pokračování projektu Renesance, kde mohou lidé vidět například práci na restaurování fresek a podobně,“ dodal kastelán zámku Kratochvíle.

Na zámku zrekonstruovali i hlavní schodiště. V nikách u schodů pak budou stát tři renesanční sochy znázorňující naději, lásku a víru.

V loňském roce již nechal Národní památkový ústav opravit horní patro bývalého sídla šlechtických rodů Rožmberků a Eggenbergů, kde novotou září Velký zlatý sál, který je vnímán jako vrchol renesančního štukatérského umění. „Snažíme se, aby interiéry zámku i ty části, kde ještě donedávna sídlila expozice Krátkého filmu, odpovídaly období 16. až 17. století a zatím se nám to daří,“ dodal kastelán Vojtěch Troup.

NA Kratochvíli se i letos v létě uskuteční řada kulturních a společenských akcí, jako třeba Šest večerů s Divadlem bratří Formanů, či představení Obludárium, které získalo Cenu Alfréda Radoka a pak řada koncertů.