Sbírka nabízí od 11. března návštěvníkům Picassovu tvorbu z let 1909 až 1912, která je provedená technikou suché jehly a patří mezi ni mimo jiné Zátiší s kompotovou mísou či Dva akty. K vrcholným dílům analytického kubismu náleží dílo Zátiší s lahví z roku 1912.

Figurální námět se objevuje například v díle Tři koupající se ženy, který je podle kurátorky Olgy Uhrové jedním z nejzajímavějších exponátů celé výstavy. Mezi lety 1948 až 1968 Picasso experimentoval s grafickými technikami a litografií. V té době pobýval v Paříži a spolupracoval s tiskařem Fernandem Mourlotem. Do roku 1962 vytvořil 350 litografií, mezi něž mimo jiné patří Bakchanále s býkem, Hlava býka či Žena se síťkou na vlasy.

Několik kreseb pochází od francouzského galeristy Daniela-Henryho Kahnweilera, který obdivoval kubistické umělce - Pabla Picassa a Georgese Braqua. Tento galerista věnoval v roce 1968 dva obrazy - Únos Sabinek a Dva milenci v krajině - Národní galerii v Praze. V roce 1972 získala Národní galerie od Kahnweilera soubor Picassových 15 grafických listů.

Španělský malíř a sochař Pablo Picasso je jednou z nejvýznamnějších osobností umění 20. století. Společně s francouzským malířem a sochařem Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. Picasso vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 tisíc rytin a tisků, 34 tisíc ilustrací a 300 skulptur a keramických děl.

Všechny vystavené exponáty jsou zapůjčené ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze.