Výstava byla uspořádána v rámci oslav 90. výročí vzniku Československa a slavnostně byla otevřena na symbolické datum 28. října roku 2008. Expozice připomíná nejen vznik samostatného Československa, ale i způsob života v tomto historickém období. Zájemci si mohou prohlédnout dobový železniční vagon, módní salon, knihkupectví, středostavovský i dělnický byt, školu, kostel nebo restauraci.

Organizátorům se podařilo shromáždit více než 1200 předmětů, které se nějakým způsobem vztahují k dané epoše. Mezi nejvzácnější exponáty patří řády a vyznamenání Františka Ferdinanda d‘Este, první československý zákon z roku 1918, originály Mnichovské dohody, šaty slavné herečky Adiny Mandlové nebo osobní věci Milana Rastislava Štefánika.

Na závěr expozice je pro diváky připraveno překvapení. Pořadatelé totiž dodatečně umístili do Národního muzea předměty z osobní pozůstalosti prvorepublikového předsedy vlády Jana Malypetra. K vidění je například zvonec, který Malypetr používal v Poslanecké sněmovně, ale i dopis od spisovatele Karla Čapka.