Hlavní myšlenkou "Fotbalu pro rozvoj" je spojit působení fotbalu, který je prostředkem ke zvýšení spolupráce a porozumění mezi jednotlivci, společnostmi a konečně i mezi zeměmi po celém světě, bez rozdílu jejich společenského, ekonomického a politického postavení. Zároveň je cílem dozvědět se o životě lidí a dětí ve slumech v Africe. Fotbal totiž hraje v jejich životech značnou roli, může pomoci dostat se ze dna a rozvíjet nejen samotné hráče, ale i místní společnost.

Projekt je realizován ve spolupráci s keňskou organizací MYSA a se sítí nevládních organizací sdružených v kampani Česko proti chudobě. V rámci projektu "Fotbal pro rozvoj" se poprvé v ČR spojil neziskový sektor s profesionálním fotbalem, státem a soukromými firmami, aby využili obrovský potenciál fotbalu jako univerzálního dorozumívacího prostředku.

Hlavní částí projektu pro rok 2009 tvoří téměř třítýdenní program keňského týmu MYSA (od 8. června do 27. června) ve čtyřech regionech Čech a Moravy (Mostecko, Bruntálsko, Olomouc, Praha). Pro projekt byly vybrány mimopražské regiony i menší města tak, aby se informace dostala i do míst, kde se obvykle s "fotbalem a jeho jinou dimenzí" lidé nesetkají.

Kromě fotbalových turnajů pro školy i veřejnost proběhnou semináře a besedy ve školách a další kulturní akce (13.6. Pražský den pro Afriku, 24.6. multikulturní odpoledne na Horním náměstí v Olomouci). Na akcích bude také bohatý doprovodný program - výstavy o Keni, o roli fotbalu pro lidi žijící v nejchudších místech Afriky, promítání filmů o dětech ve slumech, beseda s keňskými hráči, workshopy ve výrobě igelitových míčů a další. K tomu všemu bude hrát řada místních hudebních kapel.

Projekt je realizován díky prostředkům z programu Sport pro rozvoj Ministerstva zahraničních věcí ČR. Záštitu nad projektem "Fotbal pro rozvoj" převzalo Rozvojové středisko ÚMV. Oficiální podporu projektu vyjádřil český fotbalový obránce Tomáš Ujfaluši, který je už čtvrtým rokem mediálním partnerem projektu. "Jsem rád, mohu takto pomáhat. Několikrát jsem pro africké děti koupil míče, kopačky i jiné potřebné vybavení. Ale můj hlavní úkol je, abych projekt podporoval především po mediální stránce," řekl český obránce.