V rámci amnestie, která trvá do konce července letošního roku, přišlo na policii se zbraní 262 lidí. „Zbraně měli doma, našli je, zdědili, či je dříve koupili. Nyní je mohou beztrestně odevzdat, nebo přihlásit,“ uvedla Drdová.

V kategorii A, kde jde o vojenské zbraně, lidé přinesli celkem 21 kusů. V kategorii B, do které se řadí krátké střelné zbraně, jako jsou revolvery, pistole, jich lidé odevzdali 136. Nejvíce policisté evidují zbraní kategorie C, kam spadají brokovnice, malorážky, kulovnice. Těch mají už 174 kusů. V kategorii D, což jsou zbraně, které nepodléhají registraci, jich přinesli na policii celkem sedm.

Na každou zbraň odevzdanou v rámci amnestie obdrží vlastník potvrzení, a pokud vlastní zbrojní pas nebo si jej nechá udělat a požádá o zlegalizování, pak mu až na výjimky policisté vyhoví. „Netýká se to ale zbraní zakázaných, tedy vojenských a zbraní pocházející z trestné činnosti: Ty pak budou takovému člověku zabaveny,“ dodala Drdová.