Zmíněný univerzální klíč se podle policie na první pohled neliší od firemního výrobku s tím, že postrádá pouze ozubené části. "Podélné drážkování je však zachováno a na neozubenou část klíče se přimontuje ocelová pružina, kterou pachatel stlačí dvěma protilehlými kroužky. Klíč pak vloží do zámku, otočí jím a kroužky vytlačí část klíče, který uvolní mechanismus uzavírání dveří," popsal Siebert způsob nedovoleného vniknutí do vozidla.

Cena tohoto univerzálního klíče se podle policie na černém trhu pohybuje zhruba kolem třiceti tisíc korun. "Podrobujeme klíč dalšímu zkoumání a zjišťujeme, kdo ho na zakázku vyrábí," doplnil vršovický detektiv. Právě v desátém pražském obvodu stoupá počet vloupání do vozidel víc než kdy jindy. "Denně tak evidujeme kolem padesáti případů, v minulosti jich bylo méně než třicet," poznamenal Ladislav Siebert.

Podle policisty mají vloupačky na svědomí stále stejní pachatelé. "Důvod je v podstatě jednoduchý - běhají po svobodě, soudy jen málo uznávají za vhodné je vsadit za mříže. Se stejnými tvářemi se tak setkáváme i několikrát do měsíce," uzavřel šéf vršovických detektivů.