V dalším průběhu budou moci fanoušci navštívit servisní zónu v areálu výstaviště nebo se příležitostně občerstvit v některém z mnoha stánků. Naostro se začne závodit úderem dvacáté hodiny. Na posádky je připraven okruh o délce 2,64 km, který absolvují třikrát. Kolem trati budou vytýčena čtyři divácká místa, do jiných prostor nebudou diváci vpuštěni.

Do dvou diváckých míst (označených H a M) bude přístup možný hlavním vstupem, jsou tedy v dosahu jak pro motorizované diváky, tak i pro ty, kteří využijí MHD (tramvajová zastávka Výstaviště - hlavní vstup ).

Divácké místo H je situováno poblíž pavilonu stejného označení, výškově je na úrovni tratě a lze z něj spatřit vjezd soutěžních vozidel na trať a po objetí kola prudké brždění po delší rovince před cílovým širokým pravým vracákem, jeho průjezd a výjezd do prostoru letmého startu a cíle. Divácké místo M je proti rohu pavilonu F. Opět je výškově na úrovni trati a nabízí pohledově brždění po dlouhé rovince do pravoúhlé pravé zatáčky.

Do diváckého místa P je přístup možný výhradně 7. branou, poblíž ní se nachází i dostatečné parkovací plochy pro motorizované diváky, je však dobře přístupná i z autobusové zastávky MHD Riviéra. Výškově je nad úrovní tratě a nabízí průjezd sérií čtyř levých a dvou pravých zatáček s krátkými spojovacími rovinkami. Výhled na trať bude doplněn velkoplošnou obrazovkou umístěnou z pohledu diváků vpravo. Bude na ni promítán průjezd vozidel terénní nerovností mezi pavilony G a Z.

Nejatraktivnější je divácké místo G situované v okolí pavilonu G, tedy uprostřed okruhové rychlostní zkoušky. V době před uzavřením trati (do 17:30 hodin) je přístupné z areálu směrem od pavilonu V, následně od 17:30 hodin do ukončení zkoušky pak výhradně vstupem z ulice Hlinky přes pavilon G2, tedy bezprostředně z tramvajové zastávky MHD Výstaviště - vstup G2. Pro diváky jsou připraveny čtyři atraktivní pasáže. Ta nejatraktivnější se může nacházet mezi pavilony G1 a F, kde posádky čeká průjezd terénní nerovnosti (brodu).

K parkování slouží divákům parkovací plochy v okolí areálu. Jednotné vstupné do areálu činí 30,- Kč.