Anna Noháčová dostala tři roky vězení s odkladem na pět let, Hana Háková, Vlastimila Hofmanová a Jaroslava Koutecká každá dva roky s odkladem na tři roky.

Státní zástupkyně Marie Vitoušková navrhovala pro Noháčovou pětiletý nepodmíněný trest, ostatním spoluobžalovaným pak s ohledem na jejich dosavadní trestní bezúhonnost tříleté podmíněné tresty se zkušební dobou pěti let. Podle ní bylo jasně prokázáno, že iniciátorkou byla Noháčová, která věděla, že bratři jsou movití, že jim byl navrácen majetek. "Když zjistila, že poškozený zemřel, neměla morální zábrany a vyrobila falešnou závěť, kterou vydávala za pravou," řekla Vitoušková. Dodala, že Noháčková od počátku trestního řízení měnila výpovědi, i když byla upozorňována, že vypovídá nepravdivě.

Obhájce Hákové a Noháčové navrhl Hákovou pro nedostatek důkazů, které by potvrdily její vinu, zprostit obžaloby. Noháčové navrhl uložit přiměřený výchovný trest. V případě Hofmanové i Koutecké navrhli jejich právní zástupci také zproštění obžaloby. "Podpis bianco listiny je věc trestuhodná, ale dle mne nikoli trestně postižitelná," řekl obhájce Vlastimily Hofmanové.

"Mrzí mě, že jsem poskytla Noháčové své osobní údaje, ale nepředpokládala jsem, že je použije k vylákání dědictví. Také mě mrzí, že jsem lhala na policii," řekla u soudu Koutecká. Čtvrteční hlavní líčení se konalo v nepřítomnosti Hákové, Noháčové i Hofmanové pro jejich duševní indispozice. Rosudek měl senát krajského soudu původně vynést v pátek, z důvodu časové rezervy rozhodl v případu již ve čtvrtek.

Anna Noháčová, Hana Háková, Vlastimila Hofmanová a Jaroslava Koutecká se v letech 2003 až 2005 pokusily vyláka finanční prostředky z dědictví po poškozeném, který zemřel v prosinci 2004. Noháčová posdle obžaloby vypracovala nebo nechala vypracovat ve svůj prospěch závěť s datem 14. září 2004 s falšovaným podpisem zemřelého, na které se Hofmanová za účasti Koutecké podepsala jako osoba přítomná podpisu závěti zůstavitele a Koutecká poskytla své osobní údaje na tuto závěť. V dokumentu měl zemřelý ustanovit jedinou dědičkou veškerého majetku Annu Noháčovou, která si nechala padělanou závěť poslat 9. prosince 2005 Hanou Hákovou, která napsala, že ji našla v Domově seniorů na linkovaném papíru.

Obžalovaná Noháčová (73) se pak pokusila uplatnit ve svůj prospěch nárok na pozůstalost v hodnotě nejméně 71 milionů korun, ačkoliv majetek této hodnoty měl připadnout na základě závěti, kterou pořídil a podepsal v prosinci 2003 v Odolené Vodě zůstavitel za přítomnosti dvou svědků oprávněným dědicům.