Deset výtvarníků z Čech a sousedního Bavorského lesa se sjede na worshop, aby vytvořili díla, která budou inspirována přírodou na Šumavě. „Letos jsme ke spolupráci oslovili Unii výtvarných umělců v Plzni a Asociaci jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích. Z obou stran byli ve velmi krátké době na akci delegováni zástupci,“ uvedla mluvčí.

K účasti byli přizváni i regionální malíři, kteří ač nejsou akademici, tak se Šumavě věnují. Pozvání například přijali akademičtí malíři Vladivoj Kotyza, Jan Dolejš, Matouš Vondrák, Jiří Kubelka a Ludvík Kolář. Dále pak regionální šumavští malíři Jan Čížek, Karel Blatský, Jan Korčák. „Setkání bude mít v letošním roce mezinárodní charakter. Z Bavorska přijedou Andreas Heckmann, Sylvia Gnatzová, Ursula Stoiberová a Annemarie Pletlová. A protože je to z Bavorského lesa na Šumavu, co by kamenem dohodil, půjde vlastně o setkání sousedů,“ zdůraznila Zwettlerová.

Vernisáž že uskuteční v neděli v Srní a všechna díla si pak budou moci návštěvníci Šumavy prohlédnout při putovní výstavě v Modravě od 1. července, ve Stožci od 24. srpna a dále ve Frauenau, Vimperku a Kvildě, a to podle daného programu až do konce března příštího roku. U příležitosti 5. ročníku bude vydán katalog výtvarníků, kteří se nechali ve svém díle inspirovat přírodou a krajinou Šumavy a bude k dostání v informačních střediscích Správy NP a CHKO Šumava.