Z 57 procent se jedná o úrazy při automobilových haváriích, osm procent úmrtí bylo zapříčiněno utonutím. Podle čísel z roku 2007, která představila Veronika Benešová z Centra úrazové prevence ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, děti a mladiství kvůli úrazům také velmi často leží v nemocnicích. Hospitalizací skončilo 38 tisíc úrazů dětí a mladistvých. Každý šestý úraz pak pro dítě znamenal trvalý následek.

Celkem 427 tisíc dětí do14 let lékaři ošetřili ambulantně. Z českých statistik plyne také to, že nejnebezpečnějším místem je domácnost, kde se stane 46 procent veškerých úrazů. "Z hlediska závažnosti ale vedou auta, byť se zde stane pouze pět procent úrazů," podotkla Benešová.

Úrazy jsou velmi častou příčinou smrti u dětí a mladistvých. "Do jednoho roku věku se na úmrtích podílejí pouze 5,4 procenty, od jednoho roku do 14 let tvoří 36 procent úmrtí. U věkové kategorie 14 až 19 převládají zcela, tam tvoří 74 procent příčin smrti," uvedla Benešová.

Česká republika hodlá tento nepříznivý trend zvrátit jednak větším množstvím preventivních kampaní a také vytvořením registru dětských úrazů, z něhož by bylo možné čerpat data. Ten nyní funguje v pilotním provozu a data z něho již odborníci využívají. Ministerstvo zdravotnictví plánuje, že sběr těchto dat bude podle zákona povinný.

Odborníci na konferenci se zabývali také otázkou násilí na dětech a jejich týrání. Česká republika v této oblasti dominuje hned dvakrát. České děti jsou nejčastěji fyzicky trestány v Evropě a jsou častými oběťmi online násilí. Lékaři v této souvislosti upozornili na novou formu dětského týraní. Jedná se přílišné třesení a vyhazování dětí do výšek, které může poškodit jejich nervovou soustavu.

Další neblahé prvenství zaujímá Česká republika v počtech dětí umístěných v ústavech.