OSTRAVA - Věřitelská firma má podle materiálu s Baníkem podepsanou smlouvu na reklamní spolupráci, je výhradním dodavatelem sportovních oděvů, obuvi i fotbalových míčů Baníku. Sportovnímu klubu dodává i mikiny, čepice, trika, minidresy a další. U Baníku firma eviduje několik nezaplacených faktur, a to v celkové výši 3 271 493 Kč. Dlužník podle návrhu na úpadek splatné závazky opakovaně uznal, „leč dosud je bohužel, ač upomínán, nesplnil,“ stojí v materiálu.

Sporttime v návrhu uvádí další věřitele, jmenovitě firmu Spona, téměř třicet hráčů Baníku včetně Bolfa, Ličky, Lukeše, Otepky či Střihavky. Na seznamu je i bývalý trenér Baníku Karel Večeřa.

Soud zahájením insolvenčního řízení zároveň vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali přihlášky pohledávek.

Po zahájení insolvenčního řízení soud zkoumá, zda je dlužník v úpadku, či nikoliv. Během řízení smí dlužník nakládat se svým majetkem jen ve velmi omezené míře a nesmí majetek spravovat tak, aby se snížila jeho hodnota. Dojde také k zablokování věřitelů, kteří nemohou vůči dlužníkovi vymáhat své pohledávky např. exekucí. Věřitelé se však mohou o své pohledávky přihlásit u soudu. Soud může insolvenční návrh odmítnout (např. pokud neobsahuje všechny náležitosti), insolvenční řízení zastavit (např. pokud navrhovatel vezme svůj návrh na úpadek zpět), zamítnout insolvenční návrh (např. pokud věřitel neprokáže, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku), nebo může vynést rozhodnutí o úpadku, či úpadku spojeného s konkurzem. Dlužník také může požádat soud o moratorium (ochranu před věřiteli), kdy nelze úpadek prohlásit. Už v době insolvenčního řízení může také soud dlužníkovi ustanovit předběžného správce.

Celkem 75 procent akcií Baníku drží podnikatel Daniel Vacek, zbylých 25 procent akcií má Občanské sdružení FC Baník Ostrava.