PRAHA - "Na druhém místě dostane vítěz 60 tisíc korun a na třetím 40 tisíc korun," doplnil Koráb.

Radnice se tak inspiruje podle evropské metropole Amsterodamu, kde jsou tyto veřejné toalety běžné. "Cílem je posílit mužské veřejné pisoáry v centru města, " uvedl starosta první městské části Petr Hejma (ODS) a dále doplnil, že právě v případě mužů často dochází ke znečištění památek v centru města. Radnice, ale zatím neví, v kolika počtech by se pánské záchody ve městě objevily.

Mluvčí v této souvislosti upozornil, že porota bude hodnotit především jednoduchý design návrhu, který by měl být v souladu s památkami a také například barevně neutrální.