"Rozdíl oproti podobné akci na Plhově je ten, že nyní peníze můžeme použít i na regeneraci či revitalizaci domů," řekl Čtvrtečka. Celkem 60 milionů korun půjde na opravy domů bytových družstev a samotných vlastníků bytů, ať už půjde o zateplení, ale i například o opravy výtahů či oken. Zbylých 60 milionů bude sloužit k pracím na veřejných prostranstvích, jako jsou hřiště, komunikace či parky.

Radnice majitelům domů či bytů pokryje vždy 40 procent celkových nákladů, zbylých 60 procent musí majitelé dofinancovat sami. Akce by mohla začít již v tomto roce.